• 30

    คุณ..คือพนักงานดีเด่น


Home

ประวัติพนักงานดีเด่น

       เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.2553  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถโดยสารประจำสาย  337ก.-19  ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้บนรถ  ซึ่งผู้โดยสารเป็นนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล  พขร.มงคลได้นำกระเป๋าสตางค์มาส่งที่ออฟฟิศ  และทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับทางโรงเรียนปทุมวิไล  เพื่อแจ้งให้เจ้าของมารับเงินคืนแล้ว  ซึ่งผู้โดยสารได้ฝากขอบคุณ  พขร.  และขอบคุณบริษัทฯ  ที่มีพนักงานที่ซื่อสัตย์

       ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานคนอื่นๆ  และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ดีอย่างนี้ตลอดไป

น.ส.สำรวล พึ่งสมศักดิ์ พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 188-28  เส้นทางปทุมธานี-บางเลน
น.ส.สำรวล พึ่งสมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2507 เป็นชาวจังหวัดอ่างทอง โดยได้เข้ามาทำงานที่บริษัท กิตติสุนทร จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2552

ประวัติพนักงานดีเด่น

       เนื่องด้วยเมื่อวันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.2553  เวลา  11.30  น.ผู้โดยสารทำเงินตกไว้บนรถจำนวน  1,500  บาท  พกส.ได้เก็บเงินได้บนรถ  และได้เงินส่งคืนผุ้โดยสารครบตามจำนวน

       ต่อมาเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2553  ผู้โดยสารทำสร้อยคอทองคำตกไว้บนรถ  พกส.ก็นำส่งคืนเจ้าของแล้ว

       ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานทุกคน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ดีอย่างนี้ตลอดไป


นายมงคล  ราตรี  พนักงานขับรถโดยสารสาย  337ก-19  เส้นทางปทุมธานี-แยกนพวงศ์

นายมงคล  ราตรี  เกิดเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.2496  เป็นชาวจังหวัดปทุมธานี  โดยเข้ามาทำงานที่บริษัท  กิตติสุนทร  จำกัด  เมื่อวันที่  3  กันยายน  พ.ศ.2547