1) สาย 33 ปทุมธานี - สนามหลวง
    2) สาย 90 หัวถนนฯ - หมอชิต 2
    3) สาย 367 รังสิต - ปากเกร็ด
    4) สาย 367 รังสิต - นนทบุรี (รถปรับอากาศ)
    5) สาย 374 สะพานใหม่ - ลำลูกกาคลอง 16
    6) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม
    7) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - เปียร์นนท์
    8) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ตลาดลาดสวาย
    9) สาย 374 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 8
    10) สาย 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
    11) สาย 646 นนทบุรี - เสนา (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    12) สาย 646 เสนา - รังสิต (รถปรับอากาศ)
    13) สาย 680 รังสิต - บางใหญ่ (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    14) สาย 1117 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 7
    15) สาย 6249 รังสิต - บางกะดี
    16) สาย 6250 รังสิต - ลำลูกกา คลอง 9 (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
Home

สาย646เสนา - รังสิต (รถปรับอากาศ)

เสนา - รังสิต (รถปรับอากาศ)

บ้านแพน วัดสามกอ แยกเสนา รง.เครื่องมือแพทย์ รง.รองเท้าแพน โรงหลวง พาราไดร์ แยกคูสลอด สะพานไผ่พระ วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่อบุญเย็น วัดสง่า สวนอนันต์ สะพานสามแหวน แยกไม้ตรา แยก อ.บางไทร บ้านม้า คลองมะทาย วัดทางยาว คลองขนมเปียกศรีปทุม เดอะลากูน ป้อมท้ายเกาะ เรือนจำปทุมธานี วัดจันทร์กระพ้อ วัดบางเตยกลาง อำเภอสามโคก แยกวัดดอกไม้ วัดไก่เตี้ย ม.กฤษณา สี่แยกสันติสุข หัวถนนติวานนท์ เทคโนปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ ประกันสังคม วัดบางพูน ม.สินธร สุขี1 สุขี2 คลองเปรม 200ปี ตลาดนอก

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าเสนา 05.00 น.-ท่ารังสิต 06.10 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าเสนา 18.40 น.-ท่ารังสิต 20.00 น.