1) สาย 33 ปทุมธานี - สนามหลวง
    2) สาย 90 หัวถนนฯ - หมอชิต 2
    3) สาย 367 รังสิต - ปากเกร็ด
    4) สาย 367 รังสิต - นนทบุรี (รถปรับอากาศ)
    5) สาย 374 สะพานใหม่ - ลำลูกกาคลอง 16
    6) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม
    7) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - เปียร์นนท์
    8) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ตลาดลาดสวาย
    9) สาย 374 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 8
    10) สาย 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
    11) สาย 646 นนทบุรี - เสนา (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    12) สาย 646 เสนา - รังสิต (รถปรับอากาศ)
    13) สาย 680 รังสิต - บางใหญ่ (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    14) สาย 1117 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 7
    15) สาย 6249 รังสิต - บางกะดี
    16) สาย 6250 รังสิต - ลำลูกกา คลอง 9 (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
Home

สาย6249รังสิต - บางกะดี

รังสิต - บางกะดี

รังสิต คลองเปรม แยกไนท์อิน ม.เมืองเอก ม.เอกธานี สินชัย ม.เสนา บ่อตะพาบ เทมโพเทค ประปา ไฟฟ้า รง.ซ่อมสร้าง สี่แยกปู่โพธิ์ นิคมบางกะดี วัดบางกะดี วัดมะขาม พูนทรัพย์ ประกันสังคม วัดบางพูน ม.สินธร สุขี1 สุขี2

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่ารังสิต 05.45 น.-
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่ารังสิต 19.45 น.-