1) สาย 33 ปทุมธานี - สนามหลวง
    2) สาย 90 หัวถนนฯ - หมอชิต 2
    3) สาย 367 รังสิต - ปากเกร็ด
    4) สาย 367 รังสิต - นนทบุรี (รถปรับอากาศ)
    5) สาย 374 สะพานใหม่ - ลำลูกกาคลอง 16
    6) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม
    7) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - เปียร์นนท์
    8) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ตลาดลาดสวาย
    9) สาย 374 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 8
    10) สาย 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
    11) สาย 646 นนทบุรี - เสนา (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    12) สาย 646 เสนา - รังสิต (รถปรับอากาศ)
    13) สาย 680 รังสิต - บางใหญ่ (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    14) สาย 1117 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 7
    15) สาย 6249 รังสิต - บางกะดี
    16) สาย 6250 รังสิต - ลำลูกกา คลอง 9 (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
Home

สาย1111ปทุมธานี - เชียงราก

ปทุมธานี - เชียงราก

ปทุมธานี ปทุมวิไล ศาลากลาง สี่แยกสันติสุข แยกหัวถนนฯ เทคโนฯ พูนทรัพย์ ประกันสังคม บ้านแขก บริษัท AMC วัดเสด็จ สน.สวนพริกไทย น้ำอ้อม บัวหลวง บ้านพร้าวนอก วัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัดปทุมทอง คลองคู วัดไผ่ล้อม วัดสวนมะม่วง วัดป่างิ้ว วัดสองพี่น้อง วัดศาลาแดงเหนือ โคกตาเขียว วัดพลับสุทธาวาส วัดเมตารางค์ โรงน้ำดื่มสยาม เชียงรากน้อย

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าเชียงรากน้อย 04.00 น.-ท่าปทุมธานี 05.00 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าเชียงรากน้อย 19.30 น.-ท่าปทุมธานี 20.30 น.