1) สาย 33 ปทุมธานี - สนามหลวง
    2) สาย 90 หัวถนนฯ - หมอชิต 2
    3) สาย 367 รังสิต - ปากเกร็ด
    4) สาย 367 รังสิต - นนทบุรี (รถปรับอากาศ)
    5) สาย 374 สะพานใหม่ - ลำลูกกาคลอง 16
    6) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม
    7) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - เปียร์นนท์
    8) สาย 374 ปากทางลำลูกกา - ตลาดลาดสวาย
    9) สาย 374 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 8
    10) สาย 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
    11) สาย 646 นนทบุรี - เสนา (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    12) สาย 646 เสนา - รังสิต (รถปรับอากาศ)
    13) สาย 680 รังสิต - บางใหญ่ (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
    14) สาย 1117 ลำลูกกาคลอง 9 - ธัญบุรีคลอง 7
    15) สาย 6249 รังสิต - บางกะดี
    16) สาย 6250 รังสิต - ลำลูกกา คลอง 9 (รถธรรมดาและรถปรับอากาศ)
Home

สาย1148ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงราก

ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงราก

ปทุมธานี ปทุมวิไล ศาลากลาง สี่แยกสันติสุข แยกหัวถนนฯ โรงงานกระดาษ วัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง โรงสีเก่า ตึกขาว วัดสำแล โรงประปา คลองน้ำอ้อม แยกบัวหลวง ท้องคุ้ง บ้านพร้าวนอก บ้านพร้าวใน สะพานคลองเรือ แยกธรรมศาสตร์ แยก รพ.สามโคก หนองจอก ม.บัวแก้ว วัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัดปทุมทอง คลองคู วัดไผ่ล้อม วัดสวนมะม่วง วัดป่างิ้ว วัดสองพี่น้อง วัดศาลาแดงเหนือ โคกตาเขียว วัดพลับสุทธาวาส วัดเมตารางค์ โรงน้ำดื่มสยาม เชียงรากน้อย

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าเชียงรากน้อย 05.00 น.-ท่าปทุมธานี 06.00 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าเชียงรากน้อย 19.00 น.-ท่าปทุมธานี 20.00 น.