1) สาย 33 ปทุมธานี - สนามหลวง (รถปรับอากาศ)
    2) สาย 372 รังสิต - บางปะอิน
    3) สาย 387 ปากเกร็ด - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
    4) สาย 391 ลาดหลุมแก้ว - เมืองทองธานี
    5) สาย 391 ปทุมธานี - นพวงศ์
    6) สาย 1138 ปทุมธานี - วัดเวฬุวัน
    7) สาย 1138 ปทุมธานี - รังสิต
Home

สาย33ปทุมธานี - สนามหลวง (รถปรับอากาศ)

ปทุมธานี - สนามหลวง (รถปรับอากาศ)

ปทุมธานี ปทุมวิไล ทรัพย์กานดา เทคโนแหลมทอง บางหลวง บางเดื่อ ม.ชวยชื่น แยกบางคูวัด ม.เมืองประชา วัดบางนางบุญ ซอยใจเอื้อ สะพานนนทบุรี แยกสวนสมเด็จฯ ม.มิตรประชา คลังแสง แยกเมืองทองธานี ม.ปากเกร็ดวิลเลจ รร.สวนกุหลาบ ห้าแยกปากเกร็ด ตลาดกรมชล ซอยสามัคคี กรมพลาธิการ ซอยธารสัมฤทธิ์ สนามบินน้ำ รพ.ทรวงอก แยกแคราย เรวดี รพ.ศรีธัญญา วัดลานนาบุญ ห้างไนท์เวล วัดปากน้ำ เทคโนพระจอมเกล้า วัดสร้อยทอง ตลาดเขมา แยกบางโพ วัดประดู่ เกียกกาย บางกระบือ รร.พาณิชย์สามเสน ศรีย่าน วชิระ รร.เซนคาเบียล เทเวศร์ แบงค์ชาติ บางลำภู รร.นาฎศิลป์ ม.ธรรมศาสตร์ สนามหลวง

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าปทุมธานี 03.20 น.-ท่าสนามหลวง 04.40 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าปทุมธานี 21.00 น.-ท่าสนามหลวง 22.30 น.