1) สาย 359 ปทุมธานี - ปากเกร็ด
Home

สาย359ปทุมธานี - ปากเกร็ด

ปทุมธานี - ปากเกร็ด

ปทุมธานี ซอยสุขใจ ฮ้อแสงชัย วัดโคก รง.คัสสัน รร.นันทมุนี คลองบางโพธิ์ วัดบางเดื่อ วัดน้ำวน ซอยพูนศรี วัดชินวราราม วัดป่ากลางทุ่ง ปากทางวัดบางนางบุญ ซอยใจเอื้อ สะพานนนทบุรี แยกสวนสมเด็จฯ ม.มิตรประชา คลังแสง ม.เมืองทอง รร.อัมพรไพศาล ม.ลานทอง รร.สวนกุหลาบ ห้าแยกปากเกร็ด เมเจอร์ปากเกร็ด ตลาดปากเกร็ด

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าปทุมธานี 04.30 น.-ท่าปากเกร็ด 05.15 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าปทุมธานี 19.00 น.-ท่าปากเกร็ด 19.45 น.