1) สาย 1111 ปทุมธานี - เชียงราก
Home

สาย1111ปทุมธานี - เชียงราก

ปทุมธานี - เชียงราก

ปทุมธานี ปทุมวิไล ศาลากลาง สี่แยกสันติสุข แยกหัวถนนฯ เทคโนฯ พูนทรัพย์ ประกันสังคม บ้านแขก บริษัท AMC วัดเสด็จ สน.สวนพริกไทย น้ำอ้อม บัวหลวง บ้านพร้าวนอก วัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัดปทุมทอง คลองคู วัดไผ่ล้อม วัดสวนมะม่วง วัดป่างิ้ว วัดสองพี่น้อง วัดศาลาแดงเหนือ โคกตาเขียว วัดพลับสุทธาวาส วัดเมตารางค์ โรงน้ำดื่มสยาม เชียงรากน้อย

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าเชียงรากน้อย 04.00 น.-ท่าปทุมธานี 05.00 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าเชียงรากน้อย 19.30 น.-ท่าปทุมธานี 20.30 น.