1) สาย 1148 ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงราก
Home

สาย1148ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงราก

ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงราก

ปทุมธานี ปทุมวิไล ศาลากลาง สี่แยกสันติสุข แยกหัวถนนฯ โรงงานกระดาษ วัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง โรงสีเก่า ตึกขาว วัดสำแล โรงประปา คลองน้ำอ้อม แยกบัวหลวง ท้องคุ้ง บ้านพร้าวนอก บ้านพร้าวใน สะพานคลองเรือ แยกธรรมศาสตร์ แยก รพ.สามโคก หนองจอก ม.บัวแก้ว วัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัดปทุมทอง คลองคู วัดไผ่ล้อม วัดสวนมะม่วง วัดป่างิ้ว วัดสองพี่น้อง วัดศาลาแดงเหนือ โคกตาเขียว วัดพลับสุทธาวาส วัดเมตารางค์ โรงน้ำดื่มสยาม เชียงรากน้อย

เวลาการเดินทาง:วินแรก
ท่าเชียงรากน้อย 05.00 น.-ท่าปทุมธานี 06.00 น.
เวลาการเดินทาง:วินบ๊วย
ท่าเชียงรากน้อย 19.00 น.-ท่าปทุมธานี 20.00 น.